תחום הנדסה

הנדסה תומכת בתכנון כלים ומתקנים לצורך הייצור, וכן מבצעת תכנון על פי דרישות
ומפרטי הלקוח עד אספקת תיק ייצור מלא. בנוסף תומכת בלקוחות לצורך התאמת
התכן לייצור בטכנולוגית ריבוד (DMLS).